Söndag 18 oktober kl 14.00 – Föreläsning av Ida Ohlsson Al Fakir

Statarmuseet har tillsammans med Arbetshistoriska Seminariet under många år bjudit in till föreläsningar kring ämnen vi hoppas ska intressera, engagera och skapa delaktighet i! Vi hoppas Du vill ta Dig tid att sitta ner i Orangeriet och lyssna till söndagens gästföreläsare Ida Ohlsson Al Fakir!

Ida Ohlsson Al Fakir, nydisputerad historiker från Linnéuniversitetet, berättar om sin avhandling med titeln Nya rum för socialt medborgarskap. Om vetenskap och politik i ”Zigenarundersökningen” – en socialmedicinsk studie av svenska romer 1962-1965.
I början av sextiotalet genomfördes en omfattande och detaljerad socialmedicinsk undersökning av samtliga svenska medborgare som var kategoriserade som ”zigenare”. Under föreläsning kommer Ida Ohlsson Al Fakir att presentera de verksamheter som den så kallade Zigenarundersökningen bestod av och gav upphov till, med utgångspunkt i medborgarskapsteoretiska och vetenskapshistoriska studier.

Föreläsning i samverkan med Arbetshistoriska Seminariet, ABF Skåne och ABF Sydvästra Skåne.
Fri entre!
Kafeet är öppet!