Kulturarvsdagen 14 september!

För 100 år sedan utbröt första världskriget och 25 år senare inleddes det andra. Kubakrisen hotade att utlösa ett tredje världskrig. Konflikter pågår än världen över. Händelser som starkt påverkat Europa. Många har flytt, inte minst till Sverige. Människor med minnen som ger avtryck – då, nu och i framtiden. Krigens spår kan följas i kulturarvet i Sverige. Besök Kulturarvsdagen och ta del i berättelserna om händelser, platser och personer som satt avtryck, runt om i landet.
Tema 2014 – I krigens spår
Spåren finns i allt från förhistoriska byggnader, fästningar, slott, fornborgar, parker, minneslundar, minnesmärken, ransoneringskort, film och musik, kläder och rustningar, till berättelser om särskilda händelser och människor. Vilka minnen, platser och personer gjorde avtryck i era trakter? Vilken roll spelade svenska kyrkan och andra trossamfund i dessa tider? Vad finns att visa upp i arkiven? Vilka personliga betraktelser finns att berätta om? Hur påverkas morgondagens kulturarv?

Sverige har varit i obruten fred sedan augusti 1814 (svensk-norska kriget) men även här finns människor med egna erfarenheter och minnen från olika orostider. Genom att berätta om våra minnen både från då och nu kan vi delge varandra och dra lärdomar för framtiden.
Framtiden har en lång historia.
11.30 – 12.00 Historisk promenad
12.30 – 13.30 ”Tysk-judiska ungdomars liv och arbete i exil på kibbutzer i Sverige 1933-1946.” Föreläsning med biträdande professor Malin Thor Tureby
14.00 – 15.00 ”En idé större än döden. En fascistisk arbetarrörelse i Sverige 1933-1945”. Föreläsning med universitetslektor Victor Lundberg.

I samverkan med
Riksantikvarieämbetet, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ABF Skåne och Centrum för Arbetarehistoria
VÄLKOMMEN!