Pedagogisk workshop 18 & 19 augusti

Statarmuseet hälsar anmälda deltagare välkomna till två pedagogiska utbildningsdagar!
Utbildningen genomförs i samverkan med Statens Kulturråd och ArbetSam och utgår från läroplanen Lgr11.
IMG_0865
Arbetsmaterial redo att förpackas.