Region Skåne
Kulturplan Kulturarv
Statarmuseet vid Torups slott, Svedala kommun, speglar det skånska jordbrukssamhället med utgångspunkt i statarnas liv.
Museet har regionalt verksamhetsbidrag från 2013. Dessförinnan utgick under flera år regionalt bidrag för kulturpedagogiska insatser.

Läs mer om Region Skånes kulturplan för 2016-2019!

Handlingsplan för kulturarvsområdet 2013–2015
:
I Regional kulturplan för Skåne 2013–2015 anges utvecklingsområden för kulturarvsområdet. Region Skåne vill att kulturarvsaktörerna ska
* ge barn och unga bättre möjligheter att förstå det samhälle och den värld vi lever i
* kulturarvsaktörerna ska vara tillgängliga för fler
* de regionala kulturarvsförbunden och -institutionerna ska stödja de kommunala kulturarvsaktörerna
* museer och kulturarvsföreningar ska samverka närmare i samhällsplanerande funktioner för att verka för en god livsmiljö
* destinationsplattformen ska tydliggöra samarbetsmöjligheter för kulturarvssektorn med turism, kulturella näringar, upplevelseindustrin och miljösektorn

Utvecklingsområdena grupperas under fyra teman: barn och unga, samverkan,
tillgänglighet och kulturturism. I handlingsplanen anges insatsområden och effektmål.

Statarmuseet i Skåne ska under 2014
– aktivt delta i det regionala arbetet med kulturarvsfrågor enligt handlingsplanen för kulturarv
– driva regionalt pedagogiskt arbete med fokus på barn och unga
Läs mer om Region Skåne!

barn