Handlingsplan mot alla former av trakasserier, övergrepp och kränkanden.

Trovärdighet, Tillförlitlighet & Allas lika värde
är tre delar som byggt och bygger Statarmuseet i Skåne.

Statarmuseet i Skåne fördömer alla former av sexuella trakasserier och övergrepp. Det finns ingen tolerans för att sådana förekommer på vår arbetsplats eller i vår verksamhet. Att medvetet kränka eller trakassera en kollega är oacceptabelt. Alla anställda förväntas bidra till att kränkningar, trakasserier och övergrepp uppmärksammas och upphör.
Sexuella trakasserier är inte en privat angelägenhet för den som drabbas, utan något som verksamhetens stiftelsestyrelse och museichef förväntas hantera. Ansvaret gäller samtliga anställda, timanställda, volontärer samt praktikanter.
I verksamheten och på arbetsplatsen ska det inte förekomma kommentarer, nedsättande uttalanden, texter, bilder eller annat som kan upplevas som kränkande.
Museet är en offentlig och öppen verksamhet och härmed bör denna handlingsplan även gälla besökare om de kränker och/eller trakasserar anställda och/eller andra besökare.