Lärande i en statarlänga
-en historisk verkstad för alla sinnen

Statarmuseet anordnar utbildningar, seminarier, temadagar & arrangemang med utgångspunkten i uppdraget, önskemål, förutsättningar & årstider.

Du som  arbetar professionellt med barn och unga inom olika samhällssektorer såsom skola, fritid, sjukvård, besöksnäring med flera. Detta riktar sig till Dig!

Statarmuseet i Skåne bär tillsammans med övriga regionala museer inom Kultur Skåne ett ansvar för allas vårt gemensamma kulturarv.
Att finnas på den plats där historien en gång verkligen ägt rum är en hisnande känsla för var och en med fantasi. Att lyssna till annorlunda ljud- och tystnaden, känna hur tiden kryper upp genom fötterna, samlas i händer och fördjupar förnimmelsen av doft och smak.

Statarmuseets profil handlar om:
Samhällsbyggnad. Etik. Ideologi.
Det moderna samhällets framväxt och utveckling.
De politiska ideologierna.
Andra samhälleliga strömningars bidrag till vårt nutida samhälle.
Hur har dessa krafter påverkat vår etik?

Statarmuseet erbjuder Dig som pedagog:
* Skräddarsydda utbildningspass med avstamp i 1800-talet.
* Seminarier, praktisk tvärvetenskaplig kulturpedagogik, drama, frågeställningar.
* Fördjupad förståelse och intresse för vår svenska historia med kopplingar till andra delar av världens nutid.
* Vi bjuder in till debatt och diskussion runt vårt framtida samhälle utifrån framtidsanalyser och omvärldstrender.
* Vi vill skapa arenor för diskussion och reflektion kring samhälleliga frågor som präglas av åsiktsmångfald.
* Människors olika levnadsvillkor, manligt, kvinnligt, resurstänkande, hållbarhet och kretslopp.
* Allas rätt till ett kulturarv, hela folkets kulturarv, ett kollektivt minne samt rätten att tolka och definiera detsamma.

Vi har packat vår väska och gör avstampet hos statarfamiljen för en resa från 1800-talet till nutid.
Kombinationen av teori och praktik i ett historiskt möte fördjupar, förstärker och förklarar.
Möt Karla – en kvinna av tusen kvinnor. Följ med på en promenad genom statarsystemets framväxt, toppnotering och avveckling. Hon berättar om samhället, politiken, fackföreningen, bildningen och ”Land ska med lag byggas”.
Karla och hela hennes familj visar vägen.
Varsågod och träd in i förr i tiden!

Pedagogik
Lärarhandledning
Kurser och utbildningar
Konferens