Årets utställning 2016 – Slakt i takt
Slakt i takt – slakteriindustrins historia 1870-1960
Utställningen berättar om när slakten för gårdens husbehov av kött övertogs av industrin.

Ny teknik och nya idéer som järnvägar, kylar samt slakt och styckning längs ett löpande band möjliggjorde lönsamhet för de nystartade slakterierna samtidigt som djuren började ses som ”produktionsenheter”.

Slakt i takt visar också mäns och kvinnors olika arbetsvillkor inom slakt- charkindustrin och deras kamp för bättre villkor.

Slakt i takt är framtagen av Lars Hansson och Centrum för arbetarhistoria.