Obrukad, brukad, förbrukad? – återbrukad!

En liten film med strumpor i olika skick från Statarmuseets samlingar får illustrera strumpans livscykel och hur den kan förlängas!