Bin är fantastiska små insekter med en stor uppgift; de pollinerar många av våra grönsaker, fruktträd och bärbuskar.
Ungefär en tredjedel av den mat vi äter kommer från växter som bin och humlor pollinerar. Men matbrist, kemiska bekämpningsmedel och bostadsbrist hotar våra viktigaste matproducenter.

Förutom att sälja honung, arbetar Bee Wild med olika projekt för att öka mängden pollinatörer och den biologiska mångfalden i närområdet.

Du / Ni kan bidra som privatpersoner, företag och organisationer!
* Stärk Er miljöprofil.
* Lär mer om bin genom att bli en Bee Buddy,

* Delta på en Bigårdsvisning.
* Gå på Bisafari.
* K
öp andelar i en Bikupa.
* Investera i en eller flera företagskupor.
Om du bidrar till detta, gör din insats också en skillnad!

Bee Wild håller också föredrag om bin.
Ta kontakt med oss om nånting av det här väcker ert intresse.
Besök gärna vår hemsida för mer information.

Ta er tid att andas, njuta och leva – Bee Wild!
En buzzande hälsning
från Gunn Baustad