Att arbeta eller gå i skolan…?

1863 öppnade småskolan i Torup, och här bedrevs skolundervisning 8 månader per år fram till 1934/1939. Här visas lärarinnebostaden och skolsalen. En möjlighet i detta program är att få möta Karla som berättar om sin och sina barns skoltid, samt tillsammans med henne gå skolvägen till eller ifrån ”Långan” – det som idag är Statarmuseet.

Skolhuset genomgick 2016 en renovering av Malmö Stad. Huset är Malmö Stads och inventarierna Svedala kommuns…och här försöker man finna en lösning för samverkan. I dagsläget 2017 vet vi inte hur framtiden för Skolmuseet och dess verksamhet ser ut.

Lärarinnan skulle ständigt hålla ett öga på barnen när det gällde lydnad, sedlighet och ordning, både under lästid som lektid. Om tillsägelse eller varning ej hjälpte skulle aga användas.

lärarinna torup

Se bilder från skolmuseet i Torup