Årets utställning 2017:1 – Från Galizien till sydsvenska betfält.
Nu har vi öppnat årets nya utställning!

Från Galizien till sydsvenska betfält.
Berättar om en betydande arbetskraftsimport av östeuropeiska sockerbetsarbetare i början av 1900-talet.
Framtagen av Lars Hansson och Centrum för arbetarhistoria.

Årets utställningar genom tiderna.