Det moderna bilburna samhället som slog igenom under det svenska folkhemsbygget stod i stark kontrast till statarsystemets som bara något årtionde tidigare format arbetet på de svenska gårdarna.

Bilismen kom även lantarbetarna till godo vilket innebar en högre grad av rörelsefrihet än tidigare. I Torup sägs att lantarbetaren Tore var den förste som köpte bil i Torup. Till och med före slottet…

Testa dina kunskaper om bilen i vår quiz

44
Created on

Bilen – det moderna samhällets födelse

1 / 10

Fords löpandebandprincip tog inspiration från en av Chicagos största industrier. Vilken?

2 / 10

Vilken är den svenska innovation som haft världsomspännande inverkan inom bilindustrin?

3 / 10

Formeln på bilden används ofta i bilsammanhang. Varför det?

4 / 10

Att sitta och vänta på att rödljuset ska slå om känns ibland som en evighetslång väntan. Men hur länge behöver du i genomsnitt sitta och vänta på grönt under ditt liv?

5 / 10

Vilket år användes denna vägskylt med ett ”H”?

6 / 10

Asta och Tore vars lantarbetarbostad är rekonstruerad på Statarmuseet ägde tidigt bil. Här kommer Tore körande med deras bil på grusvägen utanför statarlängan 1954. Vilket är märket på bilen de ägde?

7 / 10

Kvinnor inom bilbranchen tillhör inte vanligheten, men den allra första långväga bilresan 1888 företogs av Bertha Benz – affärskompanjon och hustru till biltillverkaren Carl Benz. Bilen tog hon utan hans vetskap och den 10 mil långa resan genom Tyskland gjordes med deras två barn för att hälsa på Berthas mor. Var fick de tag på bensin?

8 / 10

Sveriges först böter för fortkörning utdelades till Henning Forslund. På vilket sätt stoppades han av polisen.

9 / 10

När fick ”massbilismen” sitt genombrott i Sverige?

10 / 10

Vilket smeknamn fick Fordbilen på grund av dess vägegenskaper?

Your score is

The average score is 56%

0%