Vad är statarmuseet?

Statarmuseet i Skåne
finns på den plats där historien ägde rum!

Statarmuseet – från ett frö till det dukade bordet med hemlagat
mitt i en del av vårt gemensamma industrihistoriska kulturarv,
levandegjort i allt från små barns fötter till traditionell museiverksamhet.

Intill bokskogen, en mil öster om Malmö, mellan Torups slott och Bara, i Svedala kommun.
Statarmuseet i Skåne finns på den plats där historien ägde rum och bidrar till att göra vårt gemensamma industriella kulturarv förståeligt, synligt och levande genom att bruka, berätta, berika och bevara.

Att komma till Statarmuseet och Torup innebär en promenad eller tur på en gammaldags guppig grusväg. Ett möte med tystnad, stillhet och vind i träden. Samt utrymmen ute och inne
som talar till hjärterum med tanke att uppmuntra till titt, undran och känna på. Samtalet är en viktig del i berättandet. Nyfikenheten – en annan. Aktiviteterna är inte storvulna och högljudda.
Museet där historien en gång ägde rum.