Illis quorum meruere labores.

Medaljen Illis quorum meruere labores till tre personer inom kulturområdet.

Torsdagen den 1 september 2016 har 
regeringen beslutat att belöna
tre personer inom kulturområdet genom att tilldela dem medaljen
Illis quorum 
meruere labores.
Medaljen Illis quorum meruere labores används för att belöna personliga insatser på riksplanet för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål.
De tre personer som belönas är
* Arkeologen och tidigare riksantikvarien Margareta Biörnstad.
* Kjersti Bosdotter, tidigare kulturansvarig vid IF Metall.
* Museichefen vid Statarmuseet Barbro Franckié.

Medaljerna kommer att överlämnas av kulturminister Alice Bah Kuhnke vid lämpligt tillfälle.

Margareta Biörnstad, arkeologen och tidigare riksantikvarie, tilldelas medaljen i guld av tolfte storleken med inskriften Illis quorum meruere labores för hennes betydelsefulla insatser för kulturmiljöarbetet i Sverige och för kulturarvets bevarande runt om i världen.

Kjersti Bosdotter, tidigare kulturansvarig vid IF Metall, tilldelas medaljen i guld av tolfte storleken med inskriften Illis quorum meruere labores för hennes långvariga och omfattande insatser för att främja arbetarkultur och för att uppmärksamma arbetarrörelsens historia.

Museichefen vid Statarmuseet Barbro Franckié tilldelas medaljen i guld av åttonde storleken med inskriften Illis quorum meruere labores för hennes mångåriga och betydelsefulla engagemang för arbetarnas historia och för hennes insatser för att lyfta fram och stärka arbetslivsmuseerna.

  
Medaljen!                                                                  Kulturminister Alice Bah Kuhnke.

  Fredrik Linder – enhetschef för
kulturarv och livsmiljö.

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Illis_Quorum
Illis quorum meruere labores (latin: ”åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av det”) , vardagligt kallad Illis quorum, är en svensk kunglig medalj (Regeringens belöningsmedaljer) som utdelas av regeringen för att belöna insatser för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål.[1][2] Den instiftades av kung Gustav III år 1785 och delades fram till 1975 ut av Kungl. Maj:t.Medaljen är i guld och finns i artonde, tolfte, åttonde och femte storleken. Den är krönt med kunglig krona och pryds på åtsidan av den regerande monarkens porträtt.
Inskriptionen är ett citat ur den romerske skalden Sextus Propertius bok Elegier.[3]

Mottagare av Illis Quorum över tid