Arbetarbiblioteksmuseum

Arbetarbiblioteksmuseum med studiehem       1900-talet var det sekel då böckerna fick sitt stora genombrott på bred front i Sverige. Det var nu som böcker började tryckas i billighetsupplagor och det var nu som folk så smått började kunna frigöra tid åt att läsa. I städerna växte under 1800-talets slut folkbiblioteken upp och städernas arbetare hade … Fortsätt läsa Arbetarbiblioteksmuseum