Monthly Archives: september 2018

Mikaeli skördetid & Äppeldag 23.9

    
Kom och skörda äpplen och musta på plats! 
Kl 11 & 15 tar vi ett historiskt skutt i vår Djurpark!
I vårt Kafe med högsta KRAV-certifieringen finns hemlagat och hembakat!
Entre 40:- till Statarmuseet, Arbetarebiblioteksmuseet, Djurparken och äppelmustningen! Barn upp till 15 år i sällskap med vuxen går fritt.
Välkommen!

Kulturarvsdagen 8 september

– ett samarrangemang med Riksantikvarieämbetet, ABF Skåne, ABF Sydvästra Skåne.

Tack Henrik Arnstad för Din föreläsning kring Din nya bok Hatade demokrati.

 

 

 

Tack alla Ni som kom, gick runt på Statarmuseet och löste demokratiklurigheter tillsammans, lyssnade på författaren Henrik Arnstad, tog några historiska skutt i vår Djurpark, fikade och åt.