Statarmuseets Vänner

Den 24 maj 1991 bildades Intresseföreningen Statarmuseet i Skåne. Föreningen är öppen för medlemskap för enskilda, familjer och organisationer.
Föreningens ordförande har en plats inom Stiftelsestyrelsen.
På årsmötet den 7 maj 2017 ändrades föreningens namn till Statarmuseets Vänner. Förkortningen för Intresseföreningen Statarmuseet i Skåne (ISiS) blev opassande sett till världens händelser.

Bli medlem! Bg 421 – 4342
Enskild: 100:-.
Familj: 200:-.
Organsiation: 500:-.

Nyhetsbrev Statarmuseets Vänner 2017/2

Nyhetsbrev Statarmuseets Vänner 2017/3

Ordförande
Claes Bloch

Ledamöter
Bo Carlqvist, kassör
Frida Franckie, sekreterare
Lars Backe
Monica Keidser
Suppleanter
Astrid Netterby
Lillemor Backe

Revisorer
Inger Jarl – Beck, Malte Lindborg
Revisorssuppleant Sven Englesson

 

Kommentera