Pedagogik

Vägen var högst elak, smal, sandig, stenig
så att den snarare bort förmodas leda till ett torp
än till en av Skånes härligheter.

Version 2 HPIM1444 (kopia) - version 2

Statarmuseet i Skåne finns på den plats där historien ägde rum!
Statarmuseet i Skåne är ett av Sveriges 1.500 registrerade arbetslivsmuseer. Genom att bevara, bruka, berätta och berika bidrar vi till att göra vårt gemensamma industriella kulturarv synligt — och levande.
Statarmuseet är en sinnenas historiska verkstad där människor i alla åldrar, från olika generationer, kulturer och kunskapstraditioner får möjlighet att mötas samt arbeta både teoretiskt och praktiskt.

Pedagogiska initiativ

Lärande i en statarlänga

Lärarhandledning
Föreläsningar genom åren i samverkan med Arbetshistoriska seminariet.
Läs mer om våra utbildningar och kurser!
Kontakta oss!

Trovärdighet, Tillförlitlighet & Allas lika värde
är tre delar som byggt och bygger museet:

Trovärdighet genom människors berättelser, frågor, ting och engagemang.
Tillförlitlighet genom fortsatt forskning.
Paroller som allas lika värde och kunskapens många ansikten är vägledande för museets verksamhet, och speglar sammansättningen av medarbetare – anställda och ideella volontärer.

”Pedagogik på Arbetslivsmuseum” – ett projekt 2014 i samverkan med ArbetSam med anslag från Statens Kulturråd är avslutat. Det blev två fantastiska augustidagar med engagerade deltagare från Borgquiska hattmuseet Trelleborg, BRIO Lekoseum Osby, Derome Trä- och Nostalgimuseum, Föreningen Gamla Trelleborg, Järnvägens museum Ängelholm, KVS museet Ängelholm, Plastens Hus Perstorp, Sirmiones Skeppslag Trelleborg, Stiftelsen Sophiamöllan i Viken, Svenska Vävstolsmuseet Glimåkra och Wallåkra stenkärlsfabrik. Dagarna innehöll praktiskt pedagogiskt arbete utifrån hem, jord och djur, landskapskonventionen, läroplanen Lgr 11, barnkonventionen, drama, grupparbete utifrån metapedagogik och lek. Mat och fika serverades som tematiska historiska tuggor. Arbetet har sammanfattas i en handbok för Arbetslivsmuseer och pedagogik.