Hitta hit!

Statarmuseet i Skåne i Torup, en mil öster om Malmö inom Malmö Stads rekreationsområde
intill Bokskogen mellan Torups slott och Bara i Svedala kommun.
cykel 52

Det finns en härlig cykelväg från Malmö till Torup!

Nya GPS koordinater:
55°34´18.0″N
13°12´23.3″E

    Torupsvägen 606–59, 233 64 BARA

 Buss 148 till Torup!
11.12 2016 – 9.12 2017.
Lördag och Söndag 2017
Från Malmö Södervärn:
Kl 9.55 och 10.55
Från Malmö Värnhem:
Kl 10.06 och 11.06
Framme i Torup
10.25 och 11.25

Från Torup hållplats Statarmuseet:
Kl 13.30 och 15.30
Till Malmö Värnhem
Kl 13.53 och 15.53
Till Malmö Södervärn
Kl 14.06 och 16.06

För resor under jul, nyår, påsk,midsommar samt övriga storhelger se Reseplaneraren.

E6, E20, E22:
avfart 15 på E6, E20 mot Bara och Klågerup.
I Bara, sväng höger in på Torupsvägen och därefter första avfarten till vänster.
Grusväg med skylt till Statarmuseet.

E22:
avfart 19 på E22 in på väg 108 riktning Trelleborg/Sturup. Kör förbi Staffanstorp.
I Klågerup sväng höger in på Malmövägen. I Bara sväng vänster in på Torupsvägen. Därefter första avfarten till vänster. Grusväg med skylt till Statarmuseet.

E65:
avfart 11 mot Lund. Kör till Hyby, sväng vänster mot Torup och kör sedan igenom Bokskogen till Torup. Vid T–korset, ta höger mot Bara. Kör förbi Malmö Friluftsgård på höger sida, och Torups slott på vänster sida. Skylt Statarmuseet in till höger på grusväg efter raksträcka.

Förr gick det tåg till Torup…!
Bokskogens restaurang 2_0010