Arkiv & föremålsdatabas

På Statarmuseet har vi idag det arkiv som vi under tre år byggde upp tack vare anslag från Statens Kulturråd inom Accessprojektet.
Vi samlar våra föremål i databasen samlingar.se.
Arkiv som pedagogiskt redskap kan ingå som en del i våra pedagogiska program.
Varje år i november genomför vi Arkivets Dag. Vägledning och entusiasmering för släktforskning samt visning av föremål är programpunkter den dagen.

arkiv  arkiverad textil  Gullmaj Sandberg
Släktforskaren Gullmaj Sandberg som erhöll 2015 års stipendium Stat Y Ett.

 Statarmuseet